,

رزماری

30,000 تومان

یکی از زُهم گیرهای خوب غذا است و وبرای مرینیت استیک گوشت و مرغ عالی است.

در خورشت کاری نیز استفاده میشود

وزن 50 گرم
ظرف

پاکت 50 گرمی

سبد خرید