قوری پیرکس زعفران

50,000 تومان

میتوانید از قوری پیرکس زعفران برای دم کردن زعفران نگین اعلا، زعفران دخترپیچ و ریشه زعفران استفاده کنید.

سبد خرید