,

اسلایس سیر

35,000 تومان

خشک و تازه
قابل نگهداری تو کابینت
قابل پخت همراه انواع غذاها و قابل استفاده برای تهیه سیرداغ، سیر ترشی و انواع غذاها .

وزن 100 g
سبد خرید