,

بابونه شیرین

30,000 تومان

در مقایسه با بابونه اردبیلی، تلخی کمتر داشته و زرد رنگ تر است

وزن 50 گرم
سبد خرید